Jens Kingo Carlsen

Jens Kingo Carlsen er født i 1921 og voksede op blandt 11 søskende på et husmandssted i Østervrå i Vendsyssel. Moderen døde som 44årig under fødslen af det 13. barn, da var Jens 10 år gammel .

Som 13 årig kom han ud at tjene, og det lå ikke lige i kortene at Jens Kingo skulle blive en driftig iværksætter og samfundsdebattør.

Vel var hjemmet fattigt, men det var også socialt engageret med forbindelser til samfundskritikker som forfatterne Johan Skjoldborg (1861-1936) og Jeppe Aakjær (1866-1930) og det var medvirkende til at åbne Jens Kingos indstilling og sindelag for nye tanker.

Jens har Jens Kingo Carlsen er født i 1920 og voksede op blandt 11 søskende på et husmandssted i Østrevraa i Vendsyssel.  Moderen døde som 44 årig under fødslen af det 13 `barn, da var Jens 10 år gammel.

Han har altid været modstander af militæret, og den vold og magt som den symboliserer, og derfor bliver han i 1940 militærnægter i Kompedal lejren, Jens Kingo betragter det nærmest som et Højskole ophold, her mødte han ligesindede unge mænd der havde samme livssyn som han selv, og gennem samtaler og inviterede foredragsholdere udviklede han de holdninger og synspunkter, som siden hen har præget hans liv.  Husket er han for hans biodynamiske æbler.

Slogan der har fulgt Jens gennem hele livet

Her møder han også Martha Marcher fra Gråmose, de bliver gift og Martha bliver en fantastisk støtte for Jens i et godt og langt liv. Hun var trolig vært med hjemmebag til de mange J.A.K. møder.

Martha sover stille ind på Funder Plejehjem dec. 2006, 85 år gammel.

I Kompedal stiftede Jens Kingo også bekendtskab med tanker om en ny og mere retfærdig samfundsøkonomi.

Det var J.A.K.`s tanke om det rentefrie samfund, og den tanke fulgte Jens hele hans liv.

Og som i mange andre forhold var det ikke nok at tænke, der skulle også handles og det blev der i 1960`erne hvor J.A.K. banken på Torvet 9 i Silkeborg bliver opført af Jens Kingo.

Senere tog han initiativ til Funder Fælleskasse på hjemmeadressen i Funder Holme, og som i 1983 blev til Folkesparrekassen på Herningvej 37.  Jens Kingo kom ikke helt til at opleve 0 renten, men det blev tæt på og det ville have frydet hans idealistiske hjerte.

Jens Kingo Carlsen dør mæt af dage i 2011,  90 år gammel.

Kingo firmaet blev stiftet i 1955 af Jens Kingo Carlsen. Efter krigen var der meget der var forsømt og skulle ændres og fornyes. Nye veje og boliger skulle der gøres plads til og her så Jens Kingo muligheder. Først foregik det mest med håndkraft, datidens maskiner egnede sig ikke til formålet.

I 1955 var ugelønnen ca. 150,- kr. og der var masser af god arbejdskraft at få.

Usædvanligt var det dengang at man betalte for at nedbryde en ejendom, selv en ruin betalte man flere hundrede kroner for at overtage til nedbrydning. Var det gode bygninger kunne det blive flere tusinde kroner.  Licitationerne kunne være meget spændende at overvære, da budene mange gange lå tætte på hinanden og der kunne være 20 bydende.

Til at begynde med boede Jens Kingo i huset så længe det var muligt og derefter i campingvogn.

De nedbrudte bygningsdele blev hvis det var muligt solgt på stedet, eller kørt hjem til Lysbro og solgt i genbrugsbyggemarked.

Først på Funder Holmevej, senere på Herningvej på den tidligere Teglværksgrund (De Forenede Teglv.)

Lagerpladsen (Flf)
Kingo, Herningvej 2009
(Flf)

I dag er her bygget 112 boliger.

I 1970 kommer sønnen Vermund og hans kone Ida med i firmaet, og navnet er nu Kingo Karlsen A/S  –  det skyldes at Vermund er døbt Karlsen.   Præsten kom til at skrive forkert.

På trods af vanskelige tider under oliekrisen 1974-75, øgedes omsætningen betydeligt.

I 1996 overtog 3` generation driften af firmaet, Thomas Kingo Hede Karlsen var da kun 25 år og ingeniør studerende i Ålborg.

Kingo er i dag et helt andet firma end da Jens Kingo Carlsen startede med hammer, mejsel, koben og barkede næver, eller da Vermund Karlsen lige indtrådt firmaet i 1972 var med til at købe en ny gravemaskine. – Men ånden fra dengang lever videre, idet der stadig lægges stor vægt på  at være ordholdende og seriøse.

Kingo har i dag en meget stor maskinpark, gravemaskiner og nedbrydnings robotter, og andet nødvendig materiel,  som gør virksomheden i stand til at udføre nedbrydning af enhver art, fra et parcelhus til store siloer, kraftværker, motorvejsbroer og miljøsanering.

Kingos aktiviteter dækker også modtagelse og behandling af forurenet jord, salg af knust beton til vejbygning og til recycling af  div. bygningsdele, plast og træ produkter.

Hertil er oprettet Kingo Recycling A/S og Kingo Unika A/S.

Kingo nærmer sig i dag at genbruge 98 % af det kommer til firmaet.

Der udføres opgaver over hele landet og i 2005 indledes et samarbejde i Grønland, som i 2015 bliver til et Aktieselskab. –   I 2006 åbnedes afdeling i Gadstrup på Sjælland, hvor der er bygget nyt domicil. –  I 2010 flytter man fra Herningvej i Lysbro til et 22 hektar stort nyt domicil på F.L.Smidtsvej.  –  I 2017 åbnes en afdeling i Ålborg og i 2018 et kontor i Odense.

Thomas Kingo er idealist som sit ophav og har været frontløber og kæmpet en brav kamp for ordnede forhold i branchen, og i dag er det paradoksalt nok i mange tilfælde myndighederne der rådfører sig hos Kingo.

4 september 2018 har Kingo Karlsen A/S besøg af Dronning Margrethe som viste stor interesse for

Kingo`s  store ekspertise i miljøsanering.

Den store eksponering i pressen af besøget var med til at gøre KINGO endnu mere kendt i landet for dens store ekspertise i at holde vores miljø i balance.

Firmaet beskæftiger i dag omkring 190 dedikerede ansatte, der hele tiden bliver udfordret af nye opgaver og kommer med nye kreative ideer til  Kingo recycling

Bango byggemarked i Thorning er en afdeling styret af Thomas`s bror Uffe Kingo Karlsen.

Et par eksempler på opgaver:

Lokalt Nordre Skole, her var giftstoffet PCB i fuger omkring hundrede vis af vinduer. Så på skolen saneres 6500 kvm loft med PCB maling, 3000 kvm gulv og 2500 kvm loft med asbest, i alt er der renset ca. 20.000 kvm, inden den egentlige nedbrydning kan gå i gang, hvor mursten bliver renset og genbrugt til en institution i København.

På Århus Kommune Hospital skal 29.000 kvm vægge renses for blyholdig maling, man bruger i dag stålkugler i stedet for sand til formålet, stålkuglerne kan med magnet frasorteres og genbruges i modsætning til  bekostelig transport og rensning af forurenet sand, ligeledes væg maling som også kan indeholde kviksølv (Carlsberg Bryggeriet, firmaets hidtil største opgave)

Ekspertise i nedbrydning af motorvejsbroer, –   på en enkelt nat !

Midtjyllandsavs´ omtale i anledning af Jens Kingos 90 års fødselsdag  Jens_Kingo_Carlsen.90 år  

Kingos vognpark 1962 (FLF)
Brand 1964 (FLF)
Åge Lysbro opgave Bævervej ( FLF)
Aksel Grønkjær, Jens Kingo Carlsen, Jens Peter Thygesen (FLF)

Kilde:     Ida og Vermund Karlsen –  M.J.A. –  /Henning

Scroll to Top