Teglværket Funder Skovhuse

Teglværket Funder Skovhuse – (Sprogøvej)  ca. 1890 – 1938.

Funder Skovhuse Teglværk ( Silkeborg arkiv.dk B20169) ca. 1920 – 1930

Sidst i 1800 tallet købte murermestrene Sørensen og Hans Jensen matr. 12 d Funder Skovhuse.

Om der var et teglværk eller de oprettede er lidt uvist. Senere var Hans Jensen ene ejer af teglværket.

Ejerne stod ikke selv for den daglige drift, der var ansat forskellige driftsledere gennem tiden, som boede på matriklen.

Hans Jensen er født 30 okt. 1858 i Hjortsballe Them sogn, blev udlært murer og flyttede til Silkeborg i 1880.

Hans Jensen(Flf3313)

Blev gift i 1882 i Silkeborg Kirke, med Ane Marie Rasmussen født 28 sept. I Løndal Them sogn.

Ifølge Ft. 1890 boede de Frederiksberggade 12 i Silkeborg     – Ft. 1901 Skolegade 27 i Silkeborg.

De fik børnene Kristian, Rasmus Laurits, Julius, Magnus, Anne Kirstine, Ellen og Elisabeth.

Kristian –   og Rasmus Laurits udvandrede til USA, fik børn og der er stadig efterkommere i USA.

Julius udvandrede til Schweiz, blev gift og to børn, ingen efterkommere.

Magnus bliver murermester i Silkeborg, gift – ingen børn.  –  Anne Kirstine sygeplejerske i Skive, ugift.

Ellen, gift men ingen børn.  –  Elisabeth gift i 1923, fik to børn, der er efterkommere på Sjælland.

Hans Jensens kone Ane Marie dør i 1917 i Silkeborg.

I 1918-19 bygger Hans Jensen villa i forbindelse med Funder Skovhuse Teglværk, i dag Sprogøvej 9, og flytter der sammen med datteren Elisabeth som husbestyrerinde.

Hans Jensen dør i 1929, hvorefter sønnen Magnus Jensen overtager teglværket, men står ikke for den daglige drift, der bliver ansat en driftsleder. August Christian Petersen som med familien flytter ind  i villaen. Der er 4 sønner og en datter, 3 af sønnerne arbejder på værket.

Funder Skovhuse Teglværksarbejder ca 1936 (Flf2687)
I midten med kittel Driftsleder/ Forvalter  August Christian Petersen, til højre for ham hans kone Ingeborg Vishoff Petersen forest siddende med barn Aage Vishoff Petersen til venstre for ham siddende Henry Vishoff Petersen, begge sønner af August Christian Petersen og Ingeborg 
 

August Christian Petersen dør 3 okt. 1941 og Magnus Jensen 29 nov. 1941 og enken ønsker ikke at videreføre værket.

Det bliver i 1942 solgt til Lysbro Teglv., Bøgild Teglv. Og De Forenede Teglværker, det hele bliver nedrevet og fordelt ligeligt mellem de 3 teglværker. Grunden bliver udstykket til byggegrunde med den klausul at leret i undergrunden ikke må bruges til teglværksdrift.

Driftsleder familien har doneret et omfattende billedmateriale til Funder Lokalhistorie, som var medvirkende i TV serien Forsvundne Arvinger.

/Bjarne Steen Jensen, Funder Lokalhistoriske Forening (Flf) 2023

Funderskovhuses skorsten ses helt til højre (Flf)

På forsiden af Funder Lokalhistoriske arrangementer 2011, ses teglværket (1920)

I 1938 ligger værket der, men er ikke i drift, iflg. Ruth Abildskov der boede Funder Bakke 63

Hans Jensen  (1858-1929) er ejer af værket og murermester. Det fortælles at teglværket også kaldtes for hønseriet, idet man også havde hønsehold som ”stemplede” stenene med hønsefødder.

Hans søn Magnus Jensen (1887-1941) bliver murermester og har mange opgaver på Papirfabrikken og opfører Østerport (1938-39)  m.v. og bl.a. hjørnet Hostrupsgade/Vestergade, hvor man også bor.                

Ved sin død (29.11.41) var han i gang med byggeri for trafikminister Gunnar Larsen, Højkol.  Magnus Jensen  bliver kun 54 år gammel, falder om på cafe ”Rosen” på Torvet en lørdag formiddag.

Gustav Hansen (og Søren Bjørn) er mestersvend og overtager murerfirmaet 1 jan. 1942.

Jens Konrad er chauffør og starter egen vognmandsforretning

Magnus Jensen var gift med Ellen, fra Nyboder København, som havde en fortid som cirkusartist, hendes søster var gift med en russisk artist i det russiske Statscirkus.

– Bjørn har kontor i ejendommen på Hostrupsgade og vil gerne købe ejendommen, men Ellen vil ikke sælge til ham, det bliver i stedet `Tæppe Hansen`  (hans mor har været rengøringshjælp i huset)  Ellen flytter senere ind i dir. Henry Pedersens (DAB) lejlighed i Østerport, og senere igen til Kragelund Plejehjem. Hun bliver over 90 år.

/ Henning

Funder Skovhuse teglværk (Silkeborg Arkiv B20170)- Privatbolig med adresse Sprogøvej 9

Scroll to Top